„LUBELSCY SPORTOWCY – DAWNIEJ I DZIŚ – JAKO WZÓR DLA MŁODEGO POKOLENIA” konkurs

„LUBELSCY SPORTOWCY – DAWNIEJ I DZIŚ – JAKO WZÓR DLA MŁODEGO POKOLENIA” konkurs

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w indywidualny sposób pokazującej tematykę sportu związanego z Lublinem. Konkurs skierowany jest do uczniów indywidualnych, grup i zespołów: starszych klas szkoły podstawowej (6-8 klasa) i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin.

Cel konferencji:

 1. propagowanie sportu jako jednego z elementów, który wpływa na kształtowanie charakteru człowieka;
 2. inspirowanie młodych ludzi do zdrowego trybu życia;
 3. integracja środowiska młodzieżowego z życiem sportowym miasta Lublin;
 4. popularyzacja pracy twórczej oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i multimedialnych;
 5. zachęcenie młodzieży do poznania historii sportu lubelskiego;
 6. pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
 7. umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich umiejętności;
 8. przybliżenie postaci związanych ze sportem, których postawa życiowa motywuje do działania;
 9. uczenie wytrwałości w dążeniu do celu i skutecznego stawiania czoła porażkom;
 10. wyrabianie w młodzieży poczucia estetyki.

OKI TEMATYCZNE

BLOKI TEMATYCZNE

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w indywidualny sposób pokazującej tematykę sportu związanego z Lublinem – dawniej i dziś, np.:

 1. sylwetkę sportowca, trenera lub innych osób związanych z lubelskim sportem;
 2. wydarzenia sportowego;
 3. klubu sportowego;
 4. dyscypliny sportowej itp.

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Praca może być wykonana dowolną techniką oraz w dowolnie wybranej formie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej wpisującej się w tematykę konkursu.
 3. Dopuszczalnymi formami prac konkursowych są: prace plastyczne i multimedialne.
Close Menu