Próbna matura

Próbna matura

Ogłoszenie

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniają materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przeprowadzi próbne egzaminy maturalne w terminie: od 2 kwietna do 8 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie pobierają arkusze ze strony CKE lub OKE i rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania zadań z języka polskiego i języka angielskiego w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów (MS Word), podpisując dokument (np. Egzamin z języka polskiego, imię i nazwisko ucznia) i numerując kolejno rozwiązywane zadania lub na wydruku – (dla uczniów ,którzy posiadają drukarkę), na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Rozwiązania zadań egzaminu z matematyki uczniowie zapisują w tabelce zaproponowanej przez nauczycieli matematyki lub na zwykłej kartce papieru, pamiętając o tytule (Egzamin z matematyki, imię i nazwisko ucznia) i numerując kolejno rozwiązywane zadania. Rozwiązania z pozostałych przedmiotów uczniowie rejestrują, zgodnie z zaleceniami nauczycieli tych przedmiotów.
Po zakończonym egzaminie z języka polskiego i języka angielskiego uczniowie przesyłają swoje rozwiązania na udostępnione adresy e-mail nauczycieli.
Po zakończonym egzaminie z matematyki uczniowie robią zdjęcia lub skany swoich rozwiązań i przesyłają na adres nauczycieli lub platformę według ustaleń z nauczycielem prowadzącym. Czas na przesyłanie plików z rozwiązaniami wynosi 20 minut. Zapis, zdjęcia lub skany muszą być czytelne!

Nauczyciele sprawdzają próbne egzaminy według kryteriów podanych przez CKE i OKE, następnie indywidualnie ustalają formę omówienia i przekazania uczniom informacji o wynikach egzaminu. Nauczyciele uczący przedmiotów egzaminacyjnych przekażą uczniom szczegółową instrukcję przebiegu próbnych matur ze swoich przedmiotów podczas spotkań online.

Przypominamy, że próbny egzamin maturalny przeprowadzamy wyłącznie w
celu informacyjnym oraz diagnostycznym i jego wyniki nie będą miały wpływ na oceną z przedmiotu.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl). oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

DataArkusze zamieszczone
na stronie internetowej
ok.godz 9:00
Arkusze zamieszczone
na stronie internetowej
ok.godz 14:00
2 kwietniajęzyk polski (poziom
podstawowy= PP)
170 min.
język polski (poziom
rozszerzony = PR)
180 min
3 kwietniamatematyka (PP) 170 minmatematyka (PR) 180 min
6 kwietniajęzyki obce nowożytne
(angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki,
rosyjski) (PP)
120 min
języki obce nowożytne
(angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki,
rosyjski) (PR)
150 min
7 kwietniabiologia (PR)
wos (PR)
180 min
geografia (PR) 180 min
informatyka (PR)
60+150 min
8 kwietniachemia (PR) 180 min
historia (PR) 180 min
Close Menu