Karta zgłoszeniowa:

Ukończona szkoła:

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zamieszkania):

Deklaracja Profilu

Profil Klasy:

Deklaracja zamieszkania w bursie szkolnej:

Dane Ojca (prawnego opiekuna)

Dane matki (prawnego opiekuna)

Uczyłam się/Uczyłem się w szkole;/b>

Język:

Język:

Sukcesy:

Oświadczam,że dane powyższe są zgodne z prawdą