KULTURA I TEATR

Klasa jest adresowana do uczniów, których oprócz zdolności ogólnych cechuje wrażliwość na słowo mówione i pisane, zainteresowanie aktorstwem, teatrem, kinem, malarstwem.

Autorski program klasy jest uzupełnieniem i wzbogaceniem treści z języka polskiego i wiedzy o kulturze. Program ten będzie realizowany w ramach obowiązującego wymiaru godzin przy jednoczesnym nacisku na wysoki poziom nauczania ogólnego, w szczególności przedmiotów egzaminacyjnych.

Zapraszamy do klasy, która rozwinie Twoje zainteresowania humanistyczne i rozbudzi zainteresowanie kulturą. Czekamy na uczniów aktywnych, samodzielnych, którzy przejawiają aktywność badawczą, poszukiwawczą, są dociekliwi, cechuje ich ciekawość świata.

Nauczymy Cię umiejętności odbioru dzieł kultury i rozwiniemy twoje zdolności aktorskie.

TA KLASA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI :

  • masz zainteresowania humanistyczne

  • chcesz rozwijać swoje pasje twórcze i aktorskie

  • jesteś pomysłowy, ciekawy świata, odważny w realizacji własnych projektów

 

Klasa tworzona jest z we współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy oraz Akademią Teatralno-Wokalną Jerzego Turowicza.

Close Menu