Nauczyciele

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

Dyrektor Liceum

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomia w praktyce
 • Doradztwo zawodowe
 • Wykładowca akademicki

Kontakt: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

Tel. 81 749-32-35

mgr Małgorzata Pielecka-Sikorska

Zastępca Dyrektora Liceum

 • Pedagog szkolny

Kontakt: malgorzata.pielecka@wsei.lublin.pl

Tel. 81 749-32-35

mgr Łukasz Bielecki

 • Wychowanie fizyczne

 • Wychowawca 3i

Kontakt: lbielecki@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Dariusz Biskupski

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Biznes i zarządzanie

Kontakt: dbiskupski@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Damian Burdzań

 • Media
 • Wychowawca 2g
Kontakt: dburdzan@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Iwona Czech

 • matematyka

Kontakt: mczech@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Teresa Dąbek

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wykładowca akademicki
Kontakt: tdabek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Małgorzata Drzewiecka 

 • Język niemiecki

Kontakt: edrzewiecka@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Joanna Fałek
 • Język angielski
 • Wychowawczyni 1i

Kontakt: jfalek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Dimitr Harelau

 • Kultura i sztuka

Kontakt: dharelau@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Bożenna Jankiewicz

 • Język polski

 • Wychowawczyni 2i

Kontakt: bjankiewicz@poczta-liceum.wsei.lublin.p

mgr Ewa Klimowicz

 • Język polski

Kontakt: eklimowicz@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Gabriela Kowalczyk

 • Fizyka

Kontakt: gkowalczyk@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Dariusz Kwiatkowski

 • Muzyka
 • Informatyka
 • Opiekun chóru

Kontakt: dkwiatkowski@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

S. mgr Maura Monika Leszek OSB

 •  Religia

Kontakt: mleszek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Sławomir Macioszek

 • Historia
 • Historia i społeczeństwo

Kontakt: smacioszek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Arkadiusz Marucha

 • Historia i teraźniejszość
 • Geografia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
Kontakt: amarucha@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Marta Niedzielska

 • Biologia

Kontakt: mniedzielska@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Katarzyna Sierpińska

 • Język angielski

Kontakt: ksierpinska@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Teresa Sikorska

 • Chemia
 • Wychowawczyni 1g

Kontakt: tsikorska@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Adam Wojdyła

 • język hiszpański

Kontakt: awojdyla@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Krzysztof Woźniak

 • E-sport
Kontakt: kwozniak@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Wiesława Wrzesińska

 • Język rosyjski
 • Wychowawczyni 4i

Kontakt: wwrzesińska@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Jakub Załuski

 • Psycholog szkolny
 • Psycholog sportu
 • Wykładowca akademicki

Kontakt: jzaluski@poczta-liceum.wsei.lublin.pl