Baza dydaktyczna

Liceum Ogólnokształcące Lubelskiej Akademii WSEI korzysta z wielu nowoczesnych i innowacyjnych sprzętów. W Laboratoriach Psychologii Eksperymentalnej korzystamy m.in. z Wiedeńskiego Systemu Testów, oprogramowania treningowego CogniPlus oraz Biofeedback EEG i HRV. Posiadamy także aparaturę do eye-trackingu. Uczniowie uczęszczają również na lekcje z zakresu psychologii sportu.

Liceum Ogólnokształcące Lubelskiej Akademii WSEI dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Uczniowie uczą się na co dzień w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w wysokiej jakości projektory oraz tablice interaktywne. Dysponujemy również dwoma świetnie wyposażonymi klasami językowymi – ze słuchawkami, oddzielnymi stanowiskami i specjalistycznym oprogramowaniem. Wykorzystujemy także system SITA. Wyróżniają nas również nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratoria komputerowe. W 2021 roku w szkole powstało nowoczesne Centrum Diagnostyki Sportowej.

Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość ukończenia kursu na trenera personalnego i trenera fitness oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kurs samoobrony.