Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

Lista numerów do instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
801 199 990 – Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
801 889 880 – Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
800 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
815 346 060 – Telefon zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
81 534 53 30 – Telefon zaufania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

605 845 420 – Telefon zaufania dla uczniów i rodziców (środa 15:00 – 16:30)