Rekrutacja online

   

   


      

  Język hiszpańskiJęzyk niemieckiJęzyk rosyjski


   

  W naszym liceum rozszerzenia nie są przypisane do klas, dlatego uczniowie mogą sami wybrać przedmioty, które chcą rozszerzyć spośród dwóch bloków. Z każdego wybranego BLOKU wybiera tylko JEDEN przedmiot rozszerzony.

  Przedmioty z bloków można wybierać w następujących kombinacjach:

  Rozszerzenie z danego przedmiotu zostanie utworzone tylko wtedy, gdy wybierze je minimum 5 osób. 

  Wybierając profil: Nauka o zdrowiu, w sekcji rozszerzenia wybór jest ograniczony do biologii — obowiązkowa oraz chemii i j. angielskiego — do wyboru jedno lub oba. W przypadku zadeklarowania innych rozszerzeń zostaną one zmienione na biologię i j. angielski.