Profile

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Akademii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi kształcenie ogólne oraz dodatkowo doskonali w specjalnościach takich jak:

Przygotowujemy naszych uczniów do matury zgodnie  z  wybranym rozszerzeniem, do egzaminów na studia wyższe w wybranych kierunkach oraz do osiągania sukcesów w trenowanych dyscyplinach sportu.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, w związku z zapotrzebowaniem na nauczanie dualne, do kształcenia ogólnego i sportowego chcemy dołączyć dodatkowe specjalności i poszerzyć obszary funkcjonowania społecznego.

Od roku szkolnego 2022/2023 poszerzamy naszą ofertę o dodatkowe specjalności: