31.10.2022 – Dzień wolny

Dzień 31 października 2022 – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.