Co robimy w internecie i jakie są tego konsekwencje? Spotkanie z dr Łukaszem Wojciechowskim, prof. Akademii WSEI.

Dziś odbyło się wyjątkowe spotkanie, które przyniosło nam wiele ważnych refleksji na temat naszego bezpieczeństwa w świecie wirtualnym. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Akademii WSEI, będący autorytetem w dziedzinie edukacji oraz bezpieczeństwa, podzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze walki z negatywnymi aspektami internetu.

Na tym spotkaniu skupiliśmy się na następujących ważnych kwestiach:

Hateing i mowa nienawiści: Dziekan omówił, jak rozpoznawać te negatywne zachowania w sieci oraz jak reagować na nie w sposób odpowiedzialny i skuteczny.

Groźby bezprawne: Omówiliśmy, jakie działania podjąć w przypadku otrzymania gróźb w internecie oraz jak zgłaszać takie sytuacje odpowiednim organom.

Dzień ten był okazją do pogłębienia naszej świadomości na temat zagrożeń, z jakimi możemy spotkać się w sieci. Edukacja w tym zakresie jest kluczowa, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć, jak funkcjonować w Internecie, zachowując bezpieczeństwo i szanując innych użytkowników.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub potrzebujecie wsparcia w związku z tematyką bezpieczeństwa w internecie, jesteśmy tu, by pomóc.

Pamiętajmy, że nasza odpowiedzialność za własne zachowanie w sieci ma ogromne znaczenie. Razem możemy tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko online! 💻🔐