Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych

Język polski, historia

  • Termin egzaminu: 28.06.2021 (poniedziałek) godz. 8.30 (egzamin pisemny)

Język rosyjski, język hiszpański

  • Termin egzaminu: 28.06.2021 (poniedziałek) godz. 10.00 (egzamin pisemny)

Język polski, historia

  • Termin egzaminu: 28.06.2021 (poniedziałek) godz. 8.30 (egzamin pisemny)

Język rosyjski, język hiszpański

  • Termin egzaminu: 28.06.2021 (poniedziałek) godz. 10.00 (egzamin pisemny)

Matematyka

  • Termin egzaminu: 29.06.2021 (wtorek) godz.9.00  (egzamin pisemny)

Chemia

  • Termin egzaminu: 29.06 2021 (wtorek) godz. 11.00 (egzamin pisemny)

Biologia, geografia, edb

  • Termin egzaminu:  30.06.2021 godz.9.00 (środa) (egzamin pisemny)

Przyroda, fizyka

  • Termin egzaminu:  30.06.2021 godz. 10.30 (środa) (egzamin pisemny)

Język angielski

  • Termin egzaminu: 1.07.2021 godz.9.00 (czwartek) (egzamin pisemny)

Psychologia sportu, wychowanie fizyczne

  • Termin egzaminu: 1.07.2021. godz. 10.30 (czwartek)  (egzamin pisemny)

Po zakończeniu części pisemnej odbędzie się część ustna egzaminu. Egzamin odbędzie się w sali C108.