Informacje o trybie nauczania w związku z sytuacją epidemiologiczną

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uczniowie i rodzice proszeni są o sprawdzanie CODZIENNIE WIECZOREM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.
Będą tam pojawiały się informacje o aktualnym trybie nauczania w poszczególnych klasach. Zmianom mogą ulec również godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć ze względu na kwarantannę części nauczycieli.