Lekcja ekonomii – „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”

W dniu 11.01.2024 odbyła się największa w Polsce lekcja ekonomii w ramach przedmiotu Podstawy ekonomii z elementami prawa – „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”, którą poprowadził prof. W. Orłowski (ekonomista i edukator). Lekcja została zorganizowana w zakresie Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 i uczestniczyli w niej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Lubelskiej Akademii WSEI. Rok 2024, uchwałą Senatu RP z dnia 7 września 2023 r., został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówione zostały współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska i świat (m. in. inflacja, bankructwo, deficyt budżetowy, kryzysy w gospodarce).

Spotkanie zorganizowała dr Sylwia Skrzypek-Ahmed.