mgr Małgorzata Pielecka-Sikorska

Dyrektor Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego
oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI

Kontakt: Malgorzata.Pielecka@wsei.lublin.pl 
Tel. 81 749-32-35

mgr Damian Burdzań

 • Media
Kontakt: dburdzan@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Jolanta Deszcz-Pudzianowska

 • Kultura i sztuka

Kontakt: jdeszcz@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Teresa Dąbek

 • Wiedza o społeczeństwie
Kontakt: tdabek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Małgorzata Drzewiecka 

 • Język niemiecki

Kontakt: edrzewiecka@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

 

mgr Joanna Fałek

 • Język angielski

Kontakt: jfalek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

ks. mgr lic. Mirosław Flak 

 • Religia

Kontakt: mflak@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

dr Marzena Golan

 • Język polski
 • Historia i społeczeństwo
 • Wychowawca 2i

Kontakt: mgolan@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Marcin Jaskuła

 • Matematyka

Kontakt: mjaskula@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Ewa Klimowicz

 • Język polski

Kontakt: eklimowicz@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

dr Leszek Kolanowski 

 • Geografia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Kontakt: lkolanowski@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Gabriela Kowalczyk

 • Fizyka
 • Przyroda

Kontakt: gkowalczyk@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Monika Kozak

 • Język polski
 • Wychowawczyni 3ip

Kontakt: mkozak@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

trener Izabela Krupka

 • Zajęcia taneczne

Kontakt: ikrupka@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

trener Jacek Kurek

 • E-sport

Kontakt: jkurek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Dariusz Kwiatkowski

 • Muzyka
 • Informatyka
 • Grafika rastrowa i wektorowa
 • Opiekun chóru

Kontakt: dkwiatkowski@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr inż. Elżbieta Macuba

 • Psycholog szkolny
 • Mediator w sprawach osób nieletnich

Kontakt: emacuba@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Sławomir Macioszek

 • Historia
 • Historia i społeczeństwo

Kontakt: smacioszek@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Ewa Marzycka-Bogudzińska

 • Matematyka
 • Chemia
 • Wychowawczyni 1i

Kontakt: emarzycka@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Rafał Moczadło

 • Informatyka
 • Programowanie w języku Python

Kontakt: rmoczadlo@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Marta Niedzielska

 • Biologia

Kontakt: mniedzielska@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Halina Pasichnyk

 • Język angielski
 • Wykładowca akademicki

Kontakt: hpasichnyk@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Jerzy Prażmo

 • Wychowanie fizyczne

Kontakt: jprazmo@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomia w praktyce
 • Doradztwo zawodowe
 • Wykładowca akademicki

Kontakt: sahmed@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Krzysztof Woźniak

 • Cyberbezpieczeństwo
 • E-sport
 • Opiekun samorządu szkolnego
Kontakt: kwozniak@poczta-liceum.wsei.lublin.pl

mgr Wiesława Wrzesińska

 • Język rosyjski

Kontakt: wwrzesińska@poczta-liceum.wsei.lublin.pl