Warunki przyjęcia

Podstawa przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.

  • wynik sprawdzianu gimnazjalnego,
  • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,
  • profil informatyka : matematyka, informatyka
  • profil kultura i teatr: j. polski, wiedza o kulturze
  • profil medialny: język angielski, geografia, informatyka
  • profil e-sportowy: informatyka
  • NAJWAŻNIEJSZE – pasja i zaangażowanie
Close Menu