Wielkanocne życzenia

Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Ewangelia wg Jana, rozdz. 1, wers. 10-14.

Pełni nadziei w zwycięstwo dobra nad złem, światła nad mrokiem i życia nad śmiercią życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech te święta napełnią nas pokojem i wiarą, niech dadzą nam siłę w pokonywaniu obecnych trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja!

Życzy społeczność ALMS i LO Lubelskiej Akademii WSEI.