Wycieczka oddziału przygotowawczego z Ukrainy

Wczoraj uczniowie z Ukrainy uczący się w naszym oddziale przygotowawczym odwiedzili Muzeum
Narodowe w Lublinie. Poznali historię i legendy Starego Miasta, zwiedzili zamek oraz kaplicę
zamkową. Chcemy razem z naszymi ukraińskimi kolegami odkrywać i pielęgnować wspólne
historyczne korzenie.

Вчора учні з України, які навчаються в нашому відділі підготовчому, відвідали Національний
музей у Любліні. Вони довідались про історію Старого Міста, а також почули його легенди. Було
проведено екскурсію до замку, замкової каплиці і по Старому Місту. Хочемо відкривати й
цінити спільне історичне коріння разом із нашими друзями