Aktualności

Aktualności

Wycieczka oddziału przygotowawczego z Ukrainy

Wczoraj uczniowie z Ukrainy uczący się w naszym oddziale przygotowawczym odwiedzili Muzeum
Narodowe w Lublinie. Вчора учні з України, які навчаються в нашому відділі підготовчому, відвідали Національний
музей у Любліні.

Czytaj więcej »