Uprzejmie informujemy, że dni 4-7 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tym czasie zajęcia dodatkowe będą odbywały się zgodnie z informacjami przekazanymi przez nauczycieli prowadzących.