Harmonogram egzaminów maturalnych

Do sal egzaminacyjnych należy udać się następującymi wejściami:

  • Aula A – wejście główne. Szatnia znajdować się będzie w sali C111
  • Aula C – wejście boczne. Szatnia znajdować się będzie w szatni sportowej
  • Pozostałe sale – wejście bramką. Szatnie będą znajdowały się w sąsiednich salach
KlasaPoziom podstawowy
j. polski
(04.05)
matematyka
(05.05)
j. angielski
(06. 05)
j. niemiecki
(13.05)
3IAula AAula CC208C212
PozostaliAula AAula AC211 
KlasaPoziom rozszerzony
j. angielski
(07.05)
j. polski
(10.05)
WOS
(11.05)
biologia
(12.05)
chemia
(14.05)
j. niemiecki
(14.05)
informatyka
(19.05)
3IC214C208C214C211 C214C209
PozostaliC214C208C214 C214