Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ALO!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń szkoły średniej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W roku szkolnym 2021/2022 wyróżnienie to otrzymali: Adam Gęca (3iwg/e-sport) i Eryk Grela (3ip/media). 

Podczas uroczystej gali nasi stypendyści odebrali wyróżnienia od Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.