Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Komunikat Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI w Lublinie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym WSEI w Lublinie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zawieszam w okresie od dnia 29 października 2021 r. do dnia 10 listopada  2021 r., zajęcia uczniów we wszystkich klasach ALO.

W okresie zawieszenia zajęcia lekcyjne  będą prowadzone zdalnie, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Dni 2 i 12 listopada 2021r są dniami wolnymi od zajęć szkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w ALO.

Szczegółowa organizacja zdalnego nauczania będzie umieszczona w Dzienniku elektronicznym VULCAN.

Zarządzenie: Organizacja nauczania zdalnego