Zdjęcia klasowe

W poniedziałek 6 grudnia 2021 r. organizowane będą zdjęci klasowe.