Nauczanie hybrydowe

Od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. szkoła pracuje w systemie hybrydowym według następującego podziału

Grupa IGrupa II
kl. 1i       s. C113kl. 2iWG       s. C114
kl.2iP      s. C402kl. 2iG           s. C111

 

17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.
DATANAUKA W SZKOLENAUKA ZDALNA
17.05.2021 r.
18.05.2021 r.
19.05.2021 r.
Grupa IGrupa II
20.05.2021 r.
21.05.2021 r.
Grupa IIGrupa I
24.05.2021 r. – 28.05.2021 r.
DATANAUKA W SZKOLENAUKA ZDALNA
24.05.2021 r.
25.05.2021 r.
26.05.2021 r.
Grupa IIGrupa I
27.05.2021 r.
28.05.2021 r.
Grupa IGrupa II